Projekt Unia Europejska Dofinansowanie

REGULAMIN
UDZIELANIA PRZEZ GLIMAT SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO)

 
Pobierz regulamin


Zapytanie ofertowe nr 1/2017 - dotyczy zamówienia na komputery stacjonarne wraz z systemem operacyjnym; moniotry; urządzenia wskazujące; oprogramowanei biurowe.


Zapytanie ofertowe nr 1-2017


Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - dotyczy zamówienia na serwery


Zapytanie ofertowe nr 2-2017


ZAWIADOMIENIE - o rozstrzygnięciu postępowania nr 1/2017


Zawiadomienie nr 1/2017


Zapytanie ofertowe nr 3/2017 - dotyczy zamówienia na macierz dyskową


Zapytanie ofertowe nr 3/2017


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania nr 2/2017


Zawiadomienie nr 2/2017


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania nr 3/2017


Zawiadomienie nr 3/2017


Wstępne zapytanie ofertowe nr 4/2017


Wstępne zapytanie ofertowe nr 4/2017


Zapytanie ofertowe nr 4/2017 dotyczy realizacji zadania nr 2 „Zakup i instalacja sprzętu IT i oprogramowania, zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej i realizacja szkoleń”


Zapytanie ofertowe nr 4/2017


ZAWIADOMIENIE - o rozstrzygnięciu postępowania nr 4/2017


Zawiadomienie nr 4/2017


Zapytanie ofertowe 1/2018


Zapytanie ofertowe 1/2018

1. Dostawa oprogramowania SLES 12.1 Enterprise Hyper Visor Linux lub równoważny (2 szt.)
2. Dostawa oprogramowania SLES 12.1 Enterprise HA EXTENSIONS lub równoważny (2 szt)
3. Dostawa oprogramowania- system operacyjny – Linux SLES 12.1 do LOTUSA lub równoważny
4. Dostawa oprogramowania- system operacyjny– Linux SLES 12.1 do EXPERTIS lub równoważny (1 szt.)
5. Dostawa oprogramowania RemoteDesktopService CAL do Macrologic Expertis lub równoważny (10 szt.)
6. Dostawa systemu operacyjnego Windows AD lub równoważny (1 szt.)
7. Dostawa systemu operacyjnego SLES 12.1 B2B lub równoważny (1 szt.)
8. Dostawa systemu operacyjnego SLES 12.1 B2C lub równoważny (1szt.)


Wstępne zapytanie ofertowe (oszacowanie) postępowań 2/2018


Wstępne zapytanie ofertowe (oszacowanie) postępowań 2/2018


Zapytanie ofertowe postępowanie 2/2018


Zapytanie ofertowe postępowanie 2/2018


Zapytanie ofertowe postępowanie 2/2018


Zapytanie ofertowe postępowanie 2/2018


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania nr 2/2018


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania nr 2/2018

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!