Badania i rozwój

BADANIA I ROZWÓJ R&D (Research and development)

Firma Glimat to jedyne na polskim rynku przedsiębiorstwo branży podwozi gąsienicowych do maszyn budowlanych prowadzące własne badania wyrobów wprowadzanych na rynek.

Badania przeprowadzono na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedry Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

 

Ochrona patentowa

Do wykonania pracy wykorzystano następującą literaturę oraz dokumentację:

  • PN-EN ISO 6508-1 oraz PN-EN ISO 6506-1.
  • Badania wykonano na trzech próbkach (losowo wybrany łańcuch koparkowy ITR o podziałce 190 greased) płasko-równoległych poddanych pomiarom twardości o powierzchniach szlifowanych, wycięte z przekroju poprzecznego tulei, sworznia i ogniwa łańcucha gąsienicy.*
  • Pomiary twardości wykonano w temperaturze pokojowej 210C zg. z wymaganiami norm:
  • PN-EN ISO 6508-1 i PN-EN ISO 6506-1, odpowiednio za pomocą twardościomierza
  • Zwick-Roell 187.5 typ 8187 5A/B stosując skalę HRC (obciążenie 150 kG) oraz twardościomierz Brinella typ HPO-3000 nr 309/36 z kulką 5 i obciążeniem 750 kG (oznaczenie HBW5/750). Pomiary twardości Brinella wykonano na dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach.

*Ze względu na konieczność wycięcia próbek, oraz oszlifowania powierzchni poddanych pomiarom wyniki są zaniżone od rzeczywistych w zakresie od 5-8 HRC.

 

powiększ

 

 


Ochrona patentowa

Patent to dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.¹
¹ http://pl.wikipedia.org/wiki/Patent

 

Ochronie patentowej podlegają:
1- Wynalazki i wzory użytkowe
2- Znaki towarowe
3- Wzory przemysłowe
4- Oznaczenia Geograficzne
5- Topografie układów scalonych


Firma USCO S.P.A. jako producent podwozi do maszyn gąsienicowych jest właścicielem patentu United States Patent Patent No:. US 6,412,267 B2 – „Sposób produkcji ogniwa spinającego gąsienice”

http://www.google.com/patents/US6412267


Firma USCO S.P.A. jako producent podwozi do maszyn gąsienicowych jest właścicielem wniosku patentowego EUROPEAN PATENT APPLICATION EP 2 607 216 A1 – „Łańcuch gąsienicy z obrotowymi tulejami”

http://www.google.com/patents/EP2607216A1?cl=en


Firma USCO S.P.A. jest właścicielem Zastrzeżonego Znaku Towarowego nr.: 79029119

12.07.2006 USPTO (U.S. federal trademark registration) dokonał rejestracji znaku towarowego ITR na podstawie wniosku złożonego przez USCO SPA, I-41100 Modena. USPTO wydał numer seryjny ITR TM 79029119.

http://www.trademarkia.com/itr-79029119.html

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!