Polityka prywatności

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów w związku z zakupami jest Glimat Sp. z o.o. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Dane osobowe Glimat Sp. z o.o. przechowuje i przetwarza zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy 18 lipca 2002 r.

Glimat Sp. z o.o., jako Administrator Danych w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich klientów, zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych klientów w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Glimat Sp. z o.o. wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność klientów.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!