Diamenty Forbesa 2023 dla Glimat Sp. z o.o.

Firma Glimat znalazła się wśród laureatów prestiżowego grona „Diamentów Forbesa” 2023, 15-tej edycji rankingu przygotowanego przez redakcję magazynu Forbes, wspólnie z firmą Dun & Bradstreet

Celem rankingu jest zidentyfikowanie najdynamiczniej rozwijających się polskich firm w danym regionie, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości. Lista opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny spółek, uwzględniającej wyniki finansowe i wartość aktywów, z lat 2017-2021.

Nagradzane są firmy w trzech kategoriach, według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym:

  • firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł
  • firmy średnie z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł
  • firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

Wybrane zostają firmy o dodatnim wyniku finansowym, nie będące w upadłości bądź likwidacji oraz o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym wg ratingu. Dla zachowania porównywalności wyników, firmy finansowe znalazły się poza badaniem.

Na listach znalazły się firmy o największej dynamice wzrostu wartości.

Do wyceny Diamentów Forbesa 2023 wykorzystane zostały oficjalne dane z lat 2017-2021 m.in.:

  • poziom sprzedaży,
  • zysk netto,
  • wartość majątku trwałego,
  • zapasów,
  • należności,
  • nakładów na inwestycje.
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!